• Borth - Website

  BORTH COMMUNITY

  website

 • Borth - Tourist Info

  BORTH COMMUNITY

  tourist information

 • Borth - Council Minutes

  BORTH COMMUNITY

  council minutes

 • Borth - Local Weather

  BORTH COMMUNITY

  local weather

 • Borth - Groups & Clubs

  BORTH COMMUNITY

  groups & clubs

Welcome

Croeso i Borth ac Ynys-las

Welcome to Borth & Ynyslas

Gwybodaeth i Breswylwyr ac Ymwelwyr
Information for Residents and Visitors 
Contact E-mail: Website Administrator
 • Hits: 313128

Borth Community Council: Cyngor Cymuned Y Borth

 

Borth Community Council Monthly Meeting 

Monthly Meeting 7.00 p.m. Monday 2nd March 2020

Borth Community Hall (upstairs room)

All Welcome

Borth Community Council Meetings are held at Borth Community Hall 07:00pm Upstairs Room, 1st Monday in the Month, Bank Holiday 2nd Monday. (AGM May Meeting, No Meeting in August)

The General Public are allowed to attend. If anyone wants any issues raised at a meeting please inform the Council Clerk by letter, three full working days, before the meeting, or at the Meeting No 2 Public Participation if on Agenda

Clerk: Mrs M C Walker, Mirella, High Street, Borth, Ceredigion.SY24 5JF

Phone: (01970) 871932  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 • Hits: 526

Borth Arts Group

 

 

Borth Arts FaceBook

 

Forthcoming exhibitions and events

2020

March 9th – May 18th : Oriel Cric, Crichowell

Mid Wales Arts Centre, Caersws date TBA

 • Hits: 332

Kids' Club

 

 

 • Hits: 335

Noson Allan - Night Out

Newyddion Da
 
Hoffwn gyflwyno cynllun gwych fydd yn fuddiol iawn i gymunedau yng Ngheredigion  a hoffai ddod ag ychydig o’r celfyddydau ac adloniant i’w neuaddau lleol.
 
O Mehefin 2019 ymlaen, bydd Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion i gael gwared ar y risg ariannol o lwyfannu sioeau proffesiynol yn y gymuned. Bydd Noson Allan yn gallu helpu i archebu llawer o sioeau gwych o bob math: drama; jas; syrcas; cerddoriaeth glasurol - perfformiadau bychain i weddu i bob math o leoliad.
 
“Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymfalchïo yn y buddsoddiad y gwna i gefnogi diwylliant a’r celfyddydau yn y sir” medd Elen James, Prif Swyddog Arweiniol Dysgu Gydol Oes a Diwylliant, “mae’n bleser cael cydweithio â Chyngor Celfyddydau Cymru drwy lansio’r cynllun Noson Allan, bydd o fudd mawr i gymdeithasau a chymunedau led-led y Sir”
 
Mae Noson Allan yn rhan annatod o’r celfyddydau cymunedol a gwledig dros y 39 o flynyddoedd diwethaf. Mae’n cefnogi tua 500 sioe ledled Cymru bob blwyddyn gan weithio gyda rhagor na 300 hyrwyddwr lleol. Mae cwmnïau sy'n perfformio a cherddorion wedi teithio’n eang gyda help y cynllun megis: Sherman Cymru, Theatr Bara Caws, Mabon (Jamie Smith), Siân James, Bryn Fôn, Candelas. 
 
Am fwy o wybodaeth am Noson Allan a’i pherfformwyr sydd ar gael i'w harchebu, ewch i www.nosonallan.org.uk neu ffoniwch ein tîm ar 02920 441340. Atodaf daflen gyda mwy o wybodaeth am y cynllun.
 
Edrych ‘mlaen i glywed gennych.
 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************
Excellent News
 
Introducing a fantastic scheme which will benefit communities in Ceredigion  who would like to bring some arts and entertainment to their local halls. 
 
From June 2019, Night Out from the Arts Council of Wales will be partnering with Ceredigion County Council to remove the financial risk of staging professional shows in the community.  Night Out can help to book a plethora of fantastic shows of all varieties from drama to jazz; circus to classical - small-scale performances to fit all types of venues.
 
Ceredigion County Council is proud of its investment in cultural and artistic activities within the county” says Elen James, Chief Lead Officer for Lifelong Learning and Culture, “It’s a pleasure to work alongside the Arts Council of Wales in launching the Night Out Scheme, that will benefit organisations and communities throughout the county”
 
An integral part of rural and community arts over the last thirty-nine years, Night Out supports around 500 shows throughout Wales each year, working with more than 300 local promoter groups.   Performing companies such as Theatr Bara Caws and Sherman Cymru have toured extensively with help from the scheme as have musicians like Jamie Smith’s Mabon, Siân James, Bryn Fôn and Candelas. 
 
For more information about Night Out and performers available to book visit www.nightout.org.uk or phone the Night out team on 02920 441340. Attached is a leaflet with more information about the scheme.

 Noson Allan - Night Out Pfd

Nia Coyle
Noson Allan/Night Out
Cydlynydd Tîm
Cyngor Celfyddydau Cymru/Arts Council of Wales
Team Co-ordinator
Plas Bute/Bute Place, Caerdydd/Cardiff CF10 5AL
Ffôn/Tel: 029 2044 1356
 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondences in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.

http://www.arts.wales / http://www.celf.cymru
 

 

 • Hits: 350

The Cinnamon Trust Needs Volunteers in Upper Borth

 

 • Hits: 250

Fy Ngherdyn Teithio My Travel Pass

 • Hits: 598

Fy Ngherdyn Teithio My Travel Pass (2)

 • Hits: 598

Newyddion Rhyfel Byd / World War One News

 

 • Hits: 743

Speed Checks

 
Dyfed-Powys Police and Borth Community Council were out again recording vehicle speeds in Borth as part of the Community Speed Watch Scheme. 
 
Vehicles travelling over the speed limit will be recorded and verified immediately and details given to the Police who will act on the information. 
 
We are now ready to set up more volunteers from the community, the more volunteers - the more we can do. Please let us know if you'd like to find out more or to join, Clerk M.C. Walker This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 01970 871932
 
We will also be expanding the locations we are recording speeds.  Hoping this raises the profile and reminds people to keep speeds down to the speed limit. 
 
Clerk M.C. Walker
 • Hits: 6425